H. pylori antijeni için hızlı test şeridi (H. pylori) pylori)

100,00